Product Sneak Peek showcases new farm tools to help around the acreage.